Erf schoonmaken

Naast de werkzaamheden aan de boerderij en gebouwen hebben we het erf schoongemaakt. Dat wil zeggen: verwijderen van de (asbest) compost hoop, heel veel coniferen
en meer dan 150 grindtegels en andere onbruikbare obstakels. Aan groen, waarvan het meeste coniferen, is meer dan 6 ton met een grote container afgevoerd!