Erf aanpassingen

Na de kadastrale wijzigingen hebben we het erf aangepakt.
Zo is er:
– Een kerkepad gerealiseerd
– 12 ton puin afgevoerd
– 12 ton schone grond aangevoerd
– Is de riolering in kaart gebracht en verbeterd